Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2015

iopt
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie. 
— J. L. Wiśniewski "Bikini"
Reposted fromxalchemic xalchemic
1323 dc8d 500
Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr
iopt
9447 55fc 500
Reposted fromstfn stfn
5770 fc41
Reposted fromthethrillof thethrillof
2125 81f3 500
Reposted fromnewmaserati13 newmaserati13
iopt
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać
— Bob Marley
Reposted fromsubiektywne subiektywne
iopt

Dean being done with everyone, 10x20.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
7199 617d
Reposted fromLittleJack LittleJack
iopt
2008 3e51
Reposted fromshar17666 shar17666
iopt
Nie tęskni się za tym, co się zdarzyło. Wbrew pozorom to, co boli nas najbardziej, to nie momenty minione, nie te kilka chwil, które wspominać będziemy już zawsze. Nie. Boli nas tylko to, że nigdy się nie powtórzą. Że nigdy nie nastąpią kolejne. Tęsknimy więc za przyszłością. 
Reposted fromheyjude heyjude
9723 52a1
Reposted fromsbguys sbguys
iopt
1131 101c

knusprig-titten-hitler:

Perfect technique

Reposted fromtron tron
iopt
1546 c610 500
Reposted fromwordshaker wordshaker
iopt
8425 2891 500
Journals
Reposted fromEtoile-et-Corbeau Etoile-et-Corbeau
iopt
2842 0b5f 500
Clasp
Reposted fromEtoile-et-Corbeau Etoile-et-Corbeau
iopt
4488 e7eb 500
#45AA53
Reposted fromRamme Ramme
iopt
1744 e873
Reposted fromkaiee kaiee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl